ΖΕΥΞΙΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΓΝΩΣΗ - ΕΝΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Η ΖΕΥΞΙΣ ΚΟΙΝΣΕΠ (Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση) δημιουργήθηκε το 2017 και στοχεύει μέσα από το πρίσμα μιας κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στην επιχειρηματικότητα του 21ου αιώνα.

 

Η ΖΕΥΞΙΣ ΚΟΙΝΣΕΠ συνδέεται με Ιδρύματα και Συλλόγους, με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ινστιτούτα καθώς και με συλλογικούς φορείς προώθησης της γνώσης ανά τον κόσμο και με κομβικά σημεία επαφής στην Ομογένεια, αποτελεί μια πρωτοπόρα εναλλακτική πορεία του σύγχρονου επιχειρείν.

Με γνώμονα και βασικό προσανατολισμό την υγιή επιχειρηματικότητα που σχεδιάζει τα επενδυτικά της πλάνα με κίνητρο την απασχόληση, με άξονα την καινοτομία και ουσιαστικό διαμορφωτή το ανθρώπινο δυναμικό και λαμβάνει υπόψη της το μοντέρνο εργασιακό περιβάλλον που στηρίζεται στην τεχνολογία και στις νέες εφαρμογές των πολύπτυχων τομέων της,

οι γενικοί σκοποί της ΖΕΥΞΙΣ ΚΟΙΝΣΕΠ ορίζονται ως οι κατευθυντήριες αρχές για μια εμπνευσμένη και δημιουργική δράση.